0917084849

Nhang cây An Hương 40cm

150.000 

Thành phần : 90% bột trầm hương, 10% keo tự nhiên ( bột vỏ cây bời lời), tăm tre
Số lượng : 70 cây nhang
Định lượng : 100gram
Kích thước nhang : chiều dài 40 cm, đường kính thân nhang 2.8 mm
Thời gian cháy : khoảng 80 phút (không gió)
Xuất xứ : trầm hương nuôi cấy miền Nam Việt Nam
Chứng nhận : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT