0917084849

Nhang cây Tâm Hương 30cm

45.000 

Thành phần : 90% bột trầm hương, 10% keo tự nhiên ( bột vỏ cây bời lời), tăm tre
Số lượng : 80 cây nhang
Định lượng : 100gram
Kích thước nhang : chiều dài 30 cm, đường kính thân nhang 3.2 mm
Thời gian cháy : khoảng 60 phút (không gió)
Xuất xứ : trầm hương nuôi cấy miền Nam Việt Nam
Chứng nhận : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT