0917084849

Nhang cây Tâm Hương 40cm

40.000 

Thành phần : 90% bột trầm hương, 10% keo tự nhiên ( bột vỏ cây bời lời), tăm tre
Định lượng : 100gram
Số lượng : 70 cây nhang
Kích thước nhang : chiều dài 38cm, đường kính thân nhang 3.2 mm
Thời gian cháy : khoảng 75 phút (không gió)
Xuất xứ : trầm hương cấy tạo miền Nam Việt Nam
Chứng nhận : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT