0917084849

Nhang nụ An Hương

250.000 

Thành phần : 90% bột trầm hương, 10% bột keo bời lời tự nhiên.
Định lượng : 65 gam
Số lượng : 60 nụ
Kích thước nhang : đường kính đáy nụ 1.3 cm, cao 3.2cm, 
Thời gian cháy : 20 phút (không gió)
Xuất xứ : trầm hương nuôi cấy miền Nam Việt Nam
Chứng nhận : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT