0917084849

Nhang nụ Tâm Hương

120.000 

Thành phần : 90% bột trầm hương, 10% bột keo bời lời tự nhiên.
Định lượng : 65 gram
Số lượng : 60 viên
Kích thước nhang : đường kính đáy 1,3cm, cao 3,2cm
Thời gian cháy : 20 phút (không gió)
Xuất xứ : trầm hương nuôi cấy miền Nam Việt Nam
Chứng nhận : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT