0917084849

Nhang vòng Tâm hương 24h

250.000 

Thành phần : 90% bột trầm hương, 10% bột keo bời lời tự nhiên.
Số lượng : 5 vòng
Kích thước nhang : đường kính vòng 13cm, đường kính thân 4mm
Thời gian cháy : 22 – 24 tiếng (không gió)
Xuất xứ : trầm hương nuôi cấy miền Nam Việt Nam
Chứng nhận : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT