0917084849

Nhang vòng Tâm Hương 2h

400.000 

Thành phần : 90% bột trầm hương, 10% bột keo bời lời tự nhiên.
Định lượng : 50 gam
Số lượng : 50 vòng
Kích thước nhang : đường kính vòng 5cm, đường kính thân 2mm
Thời gian cháy : 2 tiếng (không gió)
Xuất xứ : trầm hương nuôi cấy miền Nam Việt Nam
Chứng nhận : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT