0917084849

Nhang vòng Tâm Hương 4h

500.000 

 

Thành phần : 90% bột trầm hương, 10% bột keo bời lời tự nhiên.
Định lượng :70 gam
Số lượng : 30 vòng
Kích thước nhang : đường kính vòng 6,5cm, đường kính thân 2,5mm
Thời gian cháy : 4 tiếng (không gió)
Xuất xứ : trầm hương nuôi cấy miền Nam Việt Nam
Chứng nhận : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT