0917084849

Set trầm Định Hương 10g

2.500.000 

Set gồm : 55 thanh trầm nguyên chất Định Hương, bộ phụ kiện gỗ mun kết hợp cẩm lai
Định lượng : 10g
Kích thước thanh trầm : Dài 21cm, đường kính 1,2mm.
Thời gian cháy : 35 phút
Xuất xứ : Trầm hương tự nhiên miền trung Việt Nam