0917084849

Set Trầm Tâm Hương 20g

350.000 

Set gồm : thanh trầm nguyên chất Tâm Hương, 1 ống đựng, 1 hộp đốt, 1 HDSD
Định lượng : 20g.
Số lượng : 80 cây.
Kích thước nhang : dài 21cm, đường kính 1,4mm.
Thời gian cháy : khoảng 45 phút.
Xuất xứ : trầm hương cấy tạo miền nam Việt Nam .