0917084849

Thanh trầm nguyên chất Trí Hương

1.000.000 

Thành phần : 90% bột trầm, 10% keo bời lời tự nhiên
Định lượng : 20g.
Số lượng : 110 cây.
Kích thước nhang : dài 21cm, đường kính 1,2mm.
Thời gian cháy : khoảng 45 phút.
Xuất xứ : trầm hương tự nhiên miền trung Việt Nam