0917084849

Trầm Hương Bột 50g

450.000 

Thành phần : 100% bột trầm hương
Định lượng : 50 gam
Xuất xứ : trầm hương nuôi cấy miền Nam Việt Nam
Chứng nhận : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT

Mã: TB02 Danh mục: