0917084849

Thanh Trầm Tâm Hương size ngắn 10g

120.000 

Thành phần : 90% bột trầm, 10% keo bời lời tự nhiên
Định lượng: 10g.
Số lượng: 80 cây.
Kích thước nhang: dài 10,5cm, đường kính 1,4mm.
Thời gian cháy: khoảng 20 phút.
Xuất xứ: trầm hương nuôi cấy miền nam Việt Nam.