0917084849

Trầm Hương miếng tự nhiên Khánh Hòa 10g

800.000 

Định lượng : 10 gam
Xuất xứ : Rừng Khánh Hòa