0917084849

Thanh trầm An Hương 20g

400.000 

Thành phần : 90% bột trầm, 10% keo bời lời tự nhiên
Định lượng : 20g.
Số lượng : 80 cây.
Kích thước nhang : dài 21cm, đường kính 1,4mm.
Thời gian cháy : khoảng 45 phút.
Xuất xứ : trầm hương nuôi cấy miền bắc Việt Nam.